Pusselspel

Pusselspel är en bred genre som omfattar en mängd olika typer av spel. Det de alla har gemensamt, och som gör att man kan kalla dem för en sammanhållen genre, är att spelen i huvudsak går ut på att lösa pussel av olika slag. Med detta menas självklart inte bokstavliga pussel, med pusselbitar, utan kluriga gåtor eller problem som man måste använda logik, sekvenstänkande och mönsteridentifiering för att lösa och komma vidare i spelet.

Ett klassiskt exempel på pusselspel är Tetris. Tetris är speciellt på det sättet att spelaren löser pusslet (eller problemet) i realtid, och det är också detta som är svårigheten i spelet: från det att nästa block framträder högst upp på skärmen har spelaren bara några sekunder att lösa minipusslet om var biten passar in, innan nästa bit kommer.

En genre av pusselspel som framförallt har fått stort genomslag på senare år är actionpusselspelen. Två framträdande exempel inom denna genre är Portal och Shadow of the Colossus. I Portal ska spelaren ta sig igenom olika 3D-banor med hjälp av en så kallad ”portal gun”, som kan skjuta hål som är sammankopplade med varandra. I Shadow of the Colossus ska spelaren besegra en rad varelser kallade ”kolosser”, och pusselelementet består i att man måste lista ut hur man ska klättra upp på och besegra dessa varelser. Det som gör spelen till actionspel såväl som pusselspel är just att man kontrollerar en spelfigur som rör sig genom spelet, och dessutom slåss mot fiender i vissa fall.

Pusselspel är också mycket vanliga inom det som kommit att kallas ”casual gaming”, vilket oftast är likvärdigt med mobilspel. Med ”casual” menar man oftast att spelen inte kräver mycket tid eller energi för att lära sig och spela – man kan spela några minuter här eller där medan man väntar på bussen. En av de vanligaste typerna av pusselspel till mobila plattformar är så kallade ”physics games”, det vill säga spel där pussellösandet baserar sig på fysikens lagar om rörelse, gravitation och vikt. Spelfysiken behöver dock inte motsvara verklighetens fysiklagar; spelet kan ha en helt egen uppsättning regler om hur världen fungerar, som spelaren får rätta sig efter. Tydliga exempel på denna genre är Angry Birds och Cut the Rope.

Ett annat mycket populärt mobilspel är Candy Crush. Detta är ett exempel på ytterligare en typ av pusselspel, kallade ”tile-matching games”. De går ut på att man ska matcha brickor av något slag med varandra, och på så sätt få dem att försvinna. Även Tetris ingår i denna genre.

Det alla dessa spel har gemensamt är att man måste vara klar i sinnet och hålla full koncentration när man spelar dem för att man ska vara framgångsrik. Därför är det viktigt att man ser till att vila ut inför nästa spelsession. För att få så bra nattsömn som möjligt måste man självklart ha en bra säng, och om du känner att det är dags att byta ut din säng för att optimera din spelprestation ska du gå in på Sleepo.se. Där finns ett stort utbud av sängar för alla smaker, så att du kan hitta den säng som just du sover bäst i.

education-one